Оператор комп'ютерного набору

Серед більшості професій, які сьогодні популярні та престижніі, є одна особлива – оператор комп’ютерного набору обліковець.

З кінця 80-х років минулого століття розпочалось вивчення комп’ютера у професійно-технічних закладах. Тоді професія звучала як оператор ЕОМ.

Пройшли роки, змінювалась елементна база персонального комп’ютера, змінилась і назва професії на "Оператор комп’ютерного набору”.

Основа майстерності оператора комп’ютерного набору – оволодіння найсучаснішими прикладними і графічними програмами, вміння працювати у глобальній мережі Internet, працювати у World Wide Web, з електронною поштою, брати участь у телеконференціях, працювати з програмами "комп’ютерної верстки”, а у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря організації, установи, вести діловодство.

Оператор комп’ютерного набору, використовуючи спеціальні програми, вносить до бази даних персонального комп'ютера будь-яку інформацію, сортує матеріали, здійснює розрахунки, складає таблиці тощо. Оператор комп’ютерного набору має володіти сліпим десятипальцевим методом набору, мати високу швидкість набору і обізнання основних комп'ютерних програмам. Під час роботи оператор постійно сидить перед монітором комп'ютера, тому неминучим є дуже велике навантаження на очі. Працює в торговельних фірмах, на складах готової продукції, в друкарнях і видавництвах, пейджингових і телефонних компаніях.

При виконанні робіт на персональних комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці та правил з електробезпеки. В подальшому вони повинні проходити інструктаж на робочому місці щоквартально. Особи, що постійно працюють на персональних комп'ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки.

Під час роботи на персональних комп'ютерах мають місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
- фізичні: підвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень іонізації повітря;
- психофізіологічні: статичні та динамічні перенавантаження, розумове перенапруження, перенапруження зорового аналізатора.

Робота персональних комп'ютерів супроводжується електромагнітним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі на персональному комп'ютері є відстань в 50 см від екрану. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується в приміщенні з персональним комп'ютером збільшувати вологість повітря. Навколо оператора повинен бути забезпечений відповідний розподіл яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості оточуючих поверхонь предметів не повинно перевищувати в робочій зоні 3:1.

Медичними протипоказаннями для оволодіння професією оператора комп'ютерного набору є:
- вроджені та набуті вади серця без порушення кровообігу;
- юнацька гіпертонічна хвороба 1ст.;
- артеріальна гіпертонія;
- геморогічні діатези, гемолітична анемія;
- деформації хребта (сколіоз та ін. );
- порушення хапаючої та утримуючої функцій кисті працюючої руки;
- поліартрит хронічний неспецифічний;
- залишкові явища перенесених органічних захворювань ЦНС та травм;
- міопатія та аміотрофія;
- означена вегетативна дисфункція, неврастенія, неврози;
- значне зниження слуху на обидва вуха, неврит слухових нервів;
- шкірні захворювання (екзема, нейродерміт);
- короткозорість малого та середнього ступеню без змін на очному дні, а також далекозорість, відсутність одного ока або різьке зниження гостроти зору на одне око;
- хронічні захворювання очей (блефарит, кон'юктивіт);
- занижене сприйняття кольорів;
- юнацька глаукома;
- означена затримка фізичного та статевого розвитку.

Психофізіологічні та психологічні обмеження, швидка втомлюваність сенсорно-перцептивного апарату, слабка концентрація та низький рівень розподілу уваги, порушена комбінаторика, погіршена координація рухів, тремор, тік, неврівноваженість, імпульсивність або загальмованість перебігу нервових процесів.

Професійно важливі якості:
Посидючість, акуратність, грамотність, відчуття ритму і хороша координація рухів кисті руки, відповідальність, дисциплінованість, працьовитість, точність у роботі, ретельний самоконтроль і вольова саморегуляція, наполегливість у досягненні мети, прагнення до розширення і підвищення професійних знан

Оператор комп’ютерного набору повинен знати: правила користування комп'ютерною технікою і системами зв'язку; технологію опрацювання даних, інструкції, програмне забезпечення; послідовність виконання операцій в комп'ютерних системах (мережах); діловодство; правила орфографії і пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера. Оператор комп’ютерного набору повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп'ютері (введення, опрацювання, накопичення, систематизація і виведення інформації); готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту і його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на носій інформації (диск, дискету, флешку) або друкувати; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити і передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного устаткування згідно з робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); здійснювати передачу (прийняття) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати вміння і навики роботи з клавіатурою.

За родом своєї діяльності оператор комп'ютерного набору може працювати: оператором комп'ютерної верстки, укладальником тексту, оператором з введення даних в ЕОМ, конторськими службовцями, секретарем-друкаркою, секретарем-стенографісткою, програмістом, секретарем-референтом, офіс-менеджером.